Om fri programvare

Fri programvare (free software) referer til brukernes lisensfestede frihet til å kjøre, kopiere, distribuere, studere, forandre og forbedre programvaren.

Mer presist refererer det til fire typer frihet for brukerne av programvaren:

  • Frihet 0: Friheten til å kjøre programmet, uansett hensikt.
  • Frihet 1: Friheten til å studere hvordan programmet virker, og tilpasse det til dine behov.
  • Frihet 2: Friheten til å redistribuere kopier så du kan hjelpe din neste.
  • Frihet 3: Friheten til å forbedre programmet, og gi det ut med dine forbedringer til offentlig eie, slik at hele samfunnet kan få utbytte av det.

For frihet 1 og 3 kreves det at kildekoden er tilgjengelig/åpen (open source), ettersom studie og modifisering vil være så godt som umulig uten.

Fri programvare må ikke forveksles med gratis programvare. Fri programvare kan godt være kommersiell, selv om redistribusjon er tillatt. Og ofte selges det både tillegg/utvidelser og andre relaterte tjenester til fri programvare, og noen ganger tas det også et «gebyr» for nedlasting for å finansiere drift og tilgjengelighet.

Kilde: Wikipedia

arastta logo horizontal 326x58

opencart logo 298x58

vm logo 220x58

woocommerce logo 286x58

zen cart logo 217x58