Denne siden driftes på idealistisk basis, og tilbyr informasjon og støtte for brukere og utviklere av nettsteder og nettbutikker bygget med fri programvare, med både brukere og utviklere som målgruppe og bidragsytere.

Sidens hovedmål er å samle det norske materialet som finnes for disse systemene på et sted, for så å kunne jobbe sammen med oppdateringer og dokumentasjon. Den vil også kunne fungere som støtteside for administratorer og brukere, samt for løst prat rundt nettsted-, nettbutikksystemer og netthandel (e-handel) i Norge.

Les mer om GuruWeb.no

arastta logo horizontal 326x58

opencart logo 298x58

vm logo 220x58

woocommerce logo 286x58

zen cart logo 217x58