Dette er ikke et kommersielt nettsted, og det leveres ingen tjenester utover de frivilliges dokumentasjon og svar i forumet, som da også er fritt tilgjengelig for personlig bruk. For mer informasjon, se betingelser for bruk (klikk her).

Nettstedet er en sammenslåing av flere nettsteder og forum, for å forenkle drift og vedlikehold, samt også tilgang til informasjon for brukerne. Men merk deg at et slikt nettsted kun vil kunne fungere dersom den brukes av, og bidras til, av de som bruker de aktuelle systemene.

Nettstedet administreres og vedlikeholdes per i dag av Rune Rasmussen (syntaxerror.no), som også sørger for oppdaterte norske språkfiler for flere av systemene, samt også tilbyr flere norske tillegg og tilpasninger, i tillegg til rådgivning og brukerstøtte.

Ønsker du å bidra? Velkommen skal du være, både med innsending og deling av dokumentasjon og tips, innsending og deling av oversettelser og språkfiler, innspill til nettstedet m.m.