× Spørsmål rundt tilpasning av design (mal / template) og utforming (visning / layout).

Universell utforming

Universell utforming opprettet av Eirik Bruvik

Det stilles nå krav om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i paragraf 14 i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl). Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger presiserer lovkravene.

Kravene om universell utforming gjelder for private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner som bruker nettsteder eller automater som hovedløsning for å henvende seg til allmenheten.

For nye IKT-løsninger gjelder kravet om universell utforming fra 1. juli 2014. IKT-løsninger som er kjøpt eller bestilt etter denne datoen skal være universelt utformet fra lansering. For eksisterende løsninger gjelder kravet først fra 1. januar 2021.

Tvangsmulkt skal kun fastsettes der det anses nødvendig for at pålegget skal bli oppfylt innen rimelig tid og være av en slik størrelse at det stimuleres til oppfyllelse av pålegget.

Mer info: uu.difi.no/

Her er det også hjelp å få. Jeg ser for meg at, for å oppfylle loven, kreves det en del arbeid. Og det er vel ingen tvil om at netbutikker må oppfylle kravene.
06/04/2014 09:58 #5658

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

Besvart av Rune Rasmussen i emne Universell utforming

En ting som ofte forundrer meg når det kommer nye forskrifter og lover, er at de gjerne utformes slik at det skal være håpløst vanskelig og dyrt for mindre virksomheter å drive.

Det finnes vel fortsatt en haug med fysiske butikker, offentlige kontorer osv. rundt i Europa som er svært så vanskelig for handikappede å komme frem og inn til. Men det er kanskje en annen etat som har ansvaret der, når prioriteringene er som de er?

Hva den egentlige målsetningen er, å skvise ut de mindre, eller drive inn dagbøter (tjene penger)? Det må man ofte undre seg litt over ... ;)

Når det gjelder en nettbutikk så vil jo synshemmede mye enklere kunne finne en butikk som passer dem, enn en rullestolbruker gjør ute i "den virkelige verden". For meg blir da tvang på nett litt absurd, spesielt når EU m.fl. krangler for nettfrihet på den andre siden.

Alle regler og krav på nett er etterhvert blitt såpass omfattende at jeg tror man fremover vil se at det i stor grad bare finnes store kjeder og liten konkurranse også her, alle andre gir opp underveis. Vi beveger oss tilbake til et klasseskille, med en "elite" som får drive handel osv. ...

Men spennende tider, joda. :)
06/04/2014 13:59 #5659

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

Besvart av Rune Rasmussen i emne Universell utforming

PS! Dersom noen vil teste eget eller andres nettsted kan f.eks. wave.webaim.org/ være til hjelp. Om du Erik kjører egen butikk gjennom denne vil du oppdaget at de fleste manglende går på at man ikke bruker tittel/alt-tekst på bilder og elementer, ting som er rimelig enkelt å fikse på.

Videre kan man se på fargekombinasjoner/kontraster: www.checkmycolours.com/

Ellers tror jeg nok en del i kjernen til Zen Cart vil bli løst i versjon 1.6, som jeg mener å huske skal komme med en del forbedringer i standarddesignet, for mobiltilpasning m.m.
14/04/2014 18:31 #5660

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

arastta logo horizontal 326x58

opencart logo 298x58

vm logo 220x58

woocommerce logo 286x58

zen cart logo 217x58