× Spørsmål angående Zen Cart som ikke passer inn i andre kategorier.

Det oppstod en sikkerhetsfeil under forsøk på pålo

Det oppstod en sikkerhetsfeil under forsøk på pålo opprettet av Knut Lauritzen

Hei har ak satt inn nytt thema til butikken. men har samma problem som han her:

www.zen-cart.no/forum/2-generelle-sporsm...etsfeil-vinnlogging/


jeg har prøvd og følgt den her: tutorials.zen-cart.com/index.php?article=312

men jeg har ikke noen filer som heter: /tpl_timeout_default.php

og jeg veit ikke åsen jeg skal endre: tpl_login_default.php

kan dere ta og se litt?
<?php
/**
 * Page Template
 *
 * @package templateSystem
 * @copyright Copyright 2003-2006 Zen Cart Development Team
 * @copyright Portions Copyright 2003 osCommerce
 * @license http://www.zen-cart.com/license/2_0.txt GNU Public License V2.0
 * @version $Id: tpl_login_default.php 5419 2006-12-28 05:56:39Z drbyte $
 */
?>
<div class="centerColumn" id="loginDefault">
<h1 id="loginDefaultHeading"><?php echo HEADING_TITLE; ?></h1>

<?php if ($messageStack->size('login') > 0) echo $messageStack->output('login'); ?>


<?php if ( USE_SPLIT_LOGIN_MODE == 'True' || $ec_button_enabled) { ?>
<!--BOF PPEC split login- DO NOT REMOVE-->

<fieldset class="floatingBox">
<legend><?php echo HEADING_NEW_CUSTOMER_SPLIT; ?></legend>
<?php // ** BEGIN PAYPAL EXPRESS CHECKOUT ** ?>
<?php if ($ec_button_enabled) { ?>
<div class="information"><?php echo TEXT_NEW_CUSTOMER_INTRODUCTION_SPLIT; ?></div>

  <div class="center"><?php require(DIR_FS_CATALOG . DIR_WS_MODULES . 'payment/paypal/tpl_ec_button.php'); ?></div>
<hr />
<?php echo TEXT_NEW_CUSTOMER_POST_INTRODUCTION_DIVIDER; ?>
<?php } ?>
<?php // ** END PAYPAL EXPRESS CHECKOUT ** ?>
<div class="information"><?php echo TEXT_NEW_CUSTOMER_POST_INTRODUCTION_SPLIT; ?></div>

<?php echo zen_draw_form('create', zen_href_link(FILENAME_CREATE_ACCOUNT, 'action=process', 'SSL')); ?>
<div class="buttonRow forward"><?php echo zen_image_submit(BUTTON_IMAGE_CREATE_ACCOUNT, BUTTON_CREATE_ACCOUNT_ALT); ?></div>
</form>
</fieldset>

<fieldset class="floatingBox">
<legend><?php echo HEADING_RETURNING_CUSTOMER_SPLIT; ?></legend>
<div class="information"><?php echo TEXT_RETURNING_CUSTOMER_SPLIT; ?></div>

<?php echo zen_draw_form('login', zen_href_link(FILENAME_LOGIN, 'action=process', 'SSL')); ?>
<label class="inputLabel" for="login-email-address"><?php echo ENTRY_EMAIL_ADDRESS; ?></label>
<?php echo zen_draw_input_field('email_address', '', 'size="18" id="login-email-address"'); ?>
<br class="clearBoth" />

<label class="inputLabel" for="login-password"><?php echo ENTRY_PASSWORD; ?></label>
<?php echo zen_draw_password_field('password', '', 'size="18" id="login-password"'); ?>
<br class="clearBoth" />

<div class="buttonRow forward"><?php echo zen_image_submit(BUTTON_IMAGE_LOGIN, BUTTON_LOGIN_ALT); ?></div>
<div class="buttonRow back important"><?php echo '<a href="' . zen_href_link(FILENAME_PASSWORD_FORGOTTEN, '', 'SSL') . '">' . TEXT_PASSWORD_FORGOTTEN . '</a>'; ?></div>
</form>
</fieldset>
<br class="clearBoth" />
<!--EOF PPEC split login- DO NOT REMOVE-->
<?php } else { ?>
<!--BOF normal login-->
<?php
  if ($_SESSION['cart']->count_contents() > 0) {
?>
<div class="advisory"><?php echo TEXT_VISITORS_CART; ?></div>
<?php
  }
?>
<?php echo zen_draw_form('login', zen_href_link(FILENAME_LOGIN, 'action=process', 'SSL')); ?>
<fieldset>
<legend><?php echo HEADING_RETURNING_CUSTOMER; ?></legend>

<label class="inputLabel" for="login-email-address"><?php echo ENTRY_EMAIL_ADDRESS; ?></label>
<?php echo zen_draw_input_field('email_address', '', zen_set_field_length(TABLE_CUSTOMERS, 'customers_email_address', '40') . ' id="login-email-address"'); ?>
<br class="clearBoth" />

<label class="inputLabel" for="login-password"><?php echo ENTRY_PASSWORD; ?></label>
<?php echo zen_draw_password_field('password', '', zen_set_field_length(TABLE_CUSTOMERS, 'customers_password') . ' id="login-password"'); ?>
<br class="clearBoth" />
</fieldset>

<div class="buttonRow forward"><?php echo zen_image_submit(BUTTON_IMAGE_LOGIN, BUTTON_LOGIN_ALT); ?></div>
<div class="buttonRow back important"><?php echo '<a href="' . zen_href_link(FILENAME_PASSWORD_FORGOTTEN, '', 'SSL') . '">' . TEXT_PASSWORD_FORGOTTEN . '</a>'; ?></div>
</form>
<br class="clearBoth" />

<?php echo zen_draw_form('create_account', zen_href_link(FILENAME_CREATE_ACCOUNT, '', 'SSL'), 'post', 'onsubmit="return check_form(create_account);"') . zen_draw_hidden_field('action', 'process') . zen_draw_hidden_field('email_pref_html', 'email_format'); ?>
<fieldset>
<legend><?php echo HEADING_NEW_CUSTOMER; ?></legend>

<div class="information"><?php echo TEXT_NEW_CUSTOMER_INTRODUCTION; ?></div>

<?php require($template->get_template_dir('tpl_modules_create_account.php',DIR_WS_TEMPLATE, $current_page_base,'templates'). '/tpl_modules_create_account.php'); ?>

</fieldset>

<div class="buttonRow forward"><?php echo zen_image_submit(BUTTON_IMAGE_SUBMIT, BUTTON_SUBMIT_ALT); ?></div>
</form>
<!--EOF normal login-->
<?php } ?>

</div>
27/03/2011 09:10 #4909

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

Besvart av Rune Rasmussen i emne Sv: Det oppstod en sikkerhetsfeil under forsøk på pålo

Hvilket design er dette, og for hvilken versjon av Zen Cart er det laget?
Følgende bruker(e) sa Takk: Knut Lauritzen
27/03/2011 17:57 #4910

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

Besvart av Knut Lauritzen i emne Sv: Det oppstod en sikkerhetsfeil under forsøk på pålo

den her: www.webtemplates.webfirstcreations.com/12541/

og jeg kjører den siste versjonen av systemet
27/03/2011 18:03 #4911

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

Besvart av Rune Rasmussen i emne Sv: Det oppstod en sikkerhetsfeil under forsøk på pålo

Foreslår at du kontakter selger og ber dem utbedre manglene.

Forutsett at siden virker som den skal når du bruker standard designmal, som jeg går ut fra at du har testet ...?! ;)
27/03/2011 18:06 #4912

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

Besvart av Knut Lauritzen i emne Sv: Det oppstod en sikkerhetsfeil under forsøk på pålo

ja har testa det. og det funker. men får ikke kontakt med han. derfår jeg prøver deres hjelp. Sikker på at dere ikke klarer og fikse det? Det hade vært så nice:D
27/03/2011 18:09 #4913

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

Besvart av Knut Lauritzen i emne Sv: Det oppstod en sikkerhetsfeil under forsøk på pålo

Men vis ikke dere finner ut noe. skal jeg prøve zen cart.com?

va bør jeg skrive til de?
27/03/2011 18:41 #4914

Vennligst Logg inn eller Registrer konto for å bli med i samtalen.

arastta logo horizontal 326x58

opencart logo 298x58

vm logo 220x58

woocommerce logo 286x58

zen cart logo 217x58